logompn

Objektif Penubuhan

MPN Chapter UMK di tubuhkan dengan tiga (3)spesifik objektif berikut:

  1. Menyelaras penganjuran segala program syarahan berbentuk akademik termasuk segala program berkaitan pemindahan ilmu ahli akademik UMK kepada pemegang taruh;
  2. Memastikan penganjuran setiap program/ aktiviti tersebut akan membawa impak positif dan membina dikalangan semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung; serta
  3. Melapor dan memantau segala pelaksanaan agenda yang ingin diketengahkan oleh pihak pengurusan dan MPN KPM agar dapat tercapai dan direalisasikan dengan jayanya.