logompn

Peranan / Tugas Utama

Jawatankuasa Tetap MPN Chapter UMK bertanggungjawab mengurus dan menyelaras penganjuran lima (5) program Syarahan yang Utama bagi UMK iaitu:

  1. Program Siri Syarahan Perdana Pelantikan Profesor UMK
  2. Program Siri Syarahan Perdana Profesor UMK
  3. Chairman Lecture Series (CLS)
  4. Siri Syarahan Industri/ Professional Talk
  5. Program Syarahan DiRaja

Selain itu, Unit ini turut membantu/ menyelaras aktiviti/ program berbentuk ilmiah/ akademik secara bersama yang dianjurkan di peringkat Fakulti/ PTj seperti Seminar, Forum, Bengkel dan sebagainya.